Biofos

Vi har i sommer indgået kontrakt på udvidelse af risteanlæg på Lynetten Renseanlæg.

Projektet er en total entreprise som afsluttes i 2018.