Opgradering af varmeanlæg på Avedøre Renseanlæg

Opgradering af varmeanlæg på Avedøre Renseanlæg

Vi har afsluttet vor installation vedr. opgradering af varmeanlæg for BIOFOS på Avedøre Renseanlæg.