Udbygning af Slagelse Renseanlæg

Udbygning af Slagelse Renseanlæg

Dansk Stålmontage har afsluttet udbygningen af Slagelse Renseanlæg for bygherre SK Spildevand. Udbygningen består i nye indløbsriste med ristegodsanlæg, sand-fedtfang, sandbehandling, slambehandling og slammodtagerstation.